315. Wat is zonde eigenlijk?

Een zonde is een woord, daad of verlangen waarmee een mens willens en wetens ingaat tegen de ware orde van de dingen, zoals Gods liefde die heeft voorzien.
Zondigen is ingaan tegen de Wet Gods - de Tien Geboden.
 
Zondigen betekent meer dan een overtreding van door mensen ingestelde regels.
De zonde keert zich vrij en bewust tegen de liefde van God en negeert die.
Zonde is uiteindelijk ‘zelfzucht die leidt tot verachting van God’ (Augustinus) en in het uiterste geval zegt het zondige schepsel: ‘Ik wil zijn als God’. (Gen. 3, 5)]
Zoals de zonde mijzelf belast met schuld, verwondt en kapotmaakt, zo vergiftigt en beschadigt ze ook mijn omgeving.
In de nabijheid van God worden zonde en de last ervan voelbaar.