279. Waarom hebben wij om goed en juist te leven, het geloof en de sacramenten nodig?

Als we alleen op onszelf en onze eigen kracht waren aangewezen, kwamen we niet ver met onze pogingen goed te zijn.
Door het geloof ontdekken wij dat we kinderen van God zijn en dat God ons sterk maakt.
Als God ons zijn kracht geeft, noemen we dat 'genade'.
Met name in de heilige tekenen die wij sacramenten noemen, schenkt God ons het vermogen het goede dat we willen doen, ook werkelijk te doen.
 
Omdat God onze nood heeft gezien, heeft Hij ons door zijn Zoon Jezus Christus gered uit de macht van de duisternis (Kol. 1:13).
Hij heeft ons de mogelijkheid gegeven in gemeenschap met Hem een nieuw begin te maken en de weg van de liefde te gaan.