25. Waarom zijn er definities en formules nodig voor het geloof?

In het geloof gaat het niet om abstracte woorden, maar om de werkelijkheid.
In de kerk zijn in de loop van de tijd substantiële geloofsverwoordingen gegroeid, waarmee wij de werkelijkheid zien, duiden, doorschouwen, doorgeven, vieren en beleven.
 
Als het geloof geen vaste uitdrukkingsvormen heeft, vervaagt de inhoud van het geloof.
Daarom hecht de kerk veel waarde aan de precieze formuleringen, meestal ooit met moeite tot stand gekomen, om de boodschap van Christus te beschermen tegen misverstanden en vervalsingen.
Op de geloofsformulering komt het vooral aan wanneer het geloof van de kerk naar verschillende culturen vertaald moet worden en toch in de kern het zelfde moet luiden.
Want het gemeenschappelijke geloof is het fundament voor de eenheid van de kerk.