243. Voor wie is het sacrament van de ziekenzalving bedoeld?

Iedere gelovige die ernstig ziek is, kan het sacrament van de ziekenzalving ontvangen.
 
Men kan de ziekenzalving ook meer dan eenmaal in zijn leven ontvangen.
Zo is het ook zinvol wanneer jonge mensen die een zware operatie moeten ondergaan, vragen om dit sacrament.
Veel christenen verbinden in zo een geval een (levens-) biecht met de ziekenzalving; ze willen in het geval dat de operatie mislukt, God met een schoon geweten tegemoet treden.