232. Wat moet ik bij een biecht inbrengen?

Bij iedere biecht horen gewetensonderzoek, berouw, het goede voornemen, de belijdenis en de boete.
 
Het gewetensonderzoek moet grondig zijn, maar kan nooit uitputtend zijn.
Zonder werkelijk berouw, alleen op grond van een oppervlakkige belijdenis, kan niemand vrijgesproken worden van zijn zonden.
Even onontbeerlijk is het voornemen die zonde in de toekomst niet weer te begaan.
De zondaar moet de zonde tegenover de biechtvader ook beslist uitspreken, dus de zonde belijden.
Ten slotte hoort bij de biecht ook de boete, die de biechtvader de zondaar oplegt om de aangerichte schade te herstellen.