226. Welke zijn de zonden tegen de heilige Geest?

De zonden tegen de heilige Geest zijn deze zes:

ten 1ste    aan de goddelijke genade en aan zijn zaligheid wanhopen;
ten 2de    op de goddelijke barmhartigheid zonder deugden of goede werken vertrouwen;
ten 3de    de welbekende waarheden van het geloof bestrijden;
ten 4de    de deugd van de naaste benijden;
ten 5de    hardnekkig zijn in de boosheid;
ten 6de    het berouw of de boetvaardigheid verachten.

 

Afbeelding invoegen