208. Wat is de heilige eucharistie?

De heilige Eucharistie is het Sacrament, waarin Jezus Christus zijn lichaam en zijn bloed - zichzelf - voor ons geeft, opdat wij ons ook in liefde geven aan Hem en ons in de heilige Communie met Hem verenigen.
Zo worden we verbonden met het ene lichaam van Christus, de Kerk.
 
De Eucharistie is na de Doop en het Vormsel het derde initiatiesacrament van de katholieke Kerk.
De Eucharistie is het mysterieuze middelpunt van al die Sacramenten, want het historische offer van Jezus aan het kruis gebeurt tijdens de transformatie tegenwoordig op verborgen wijze en zonder dat er bloed aan te pas komt.
Zo is de eucharistieviering ‘de oorsprong en het hoogtepunt van heel het christelijke leven’
Daar is alles op gericht; er is niets wat daarboven gaat.
Als wij het gebroken brood eten, verenigen we ons met de liefde van Jezus, die zijn lichaam aan het hout van het kruis voor ons gaf; als wij drinken uit de beker, verenigen we ons met Hem die in overgave aan ons zelfs zijn bloed vergoot.
Wij hebben deze ritus niet bedacht.
Jezus zelf vierde met zijn leerlingen het Laatste Avondmaal en liep daarin vooruit op zijn dood; Hij gaf zich aan zijn leerlingen in de tekenen van Brood en Wijn en gaf ze opdracht vanaf nu hetzelfde te doen en over zijn dood heen Eucharistie te vieren. ‘Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken’ (1 Kor. 11, 24).