190. Wat is een christelijk godshuis?

Een christelijk godshuis is een symbool zowel voor de kerkelijke gemeenschap van mensen op een concrete plaats, als voor de hemelse woningen die God voor ons bereid heeft.
In een godshuis komen we bijeen om in gemeenschap of alleen te bidden en om de sacramenten, vooral de eucharistie te vieren.
 
'Hier ruikt het naar de hemel', 'Hier word je helemaal stil en eerbiedig.'
Sommige kerken hullen ons vormelijk in een sfeer van gebed.
We voelen dat God hier aanwezig is.
De schoonheid van de kerken verwijst naar de schoonheid, grootheid en liefde van God.
Kerken zijn niet alleen stenen boodschappers van het geloof, maar woningen van God, die in het sacrament van het altaar werkelijk en waarachtig aanwezig is.