179. Wie viert de liturgie?

Christus, de Heer zelf, is het die in alle aardse liturgieën de kosmische liturgie viert, die engelen en mensen, levenden en gestorvenen, verleden, nu en toekomst, hemel en aarde omvat. Priesters en gelovigen nemen op verschillende manieren deel aan de eredienst van Christus.
 
Als wij de eredienst vieren, moeten we ons innerlijk voorbereiden voor het grote dat daar geschiedt: nu en hier is Christus aanwezig en met Hem de hele hemel.
Daar zijn allen vervuld van onzegbare vreugde en tegelijk van liefdevolle zorg voor ons.
Het laatste boek van de Heilige Schrift, de geheime Openbaringen, schildert in mysterieuze beelden die hemelse liturgie, waarin wij hier op aarde instemmen.