135. Welke verhouding heeft de kerk met de joden?

De joden zijn de 'oudere zussen en broers' van de christenen, omdat God eerst van hen hield en eerst tot hen gesproken heeft.
Dat Jezus Christus als mens Jood is, verbindt ons.
Dat de kerk hem als de Zoon van de levende God erkent, scheidt ons.
In het wachten op de definitieve komst van de Messias zijn wij één.
 
Het joodse geloof is de wortel van ons geloof.
De Heilige Schrift van de joden, door ons het Oude Testament genoemd, is het eerste deel van onze Heilige Schrift.
Het joods-christelijke mensbeeld, waarvan de ethiek is gestempeld door de Tien Geboden, is de grondslag van de westerse democratieën.