118. Wat gebeurde er met Pinksteren?

Vijftig dagen na zijn Verrijzenis stuurde de Heer uit de hemel de Heilige Geest naar zijn leerlingen.
Het tijdperk van de kerk begon.
 
Met Pinksteren maakt de Heilige Geest van door angst bevangen apostelen moedige getuigen van Christus.
Binnen korte tijd lieten duizenden mensen zich dopen: het was de geboorte van de kerk.
Het taalwonder van Pinksteren is het bewijs dat de kerk vanaf het begin voor iedereen is; ze is universeel (Latijn voor het Griekse katholiek) en missionair.
Ze spreekt tot alle mensen, overwint etnische en taalgrenzen en is voor iedereen te begrijpen.
Tot op de dag van vandaag is de Heilige Geest het levenselixer van de kerk.