116. Wat betekent: De Heilige Geest heeft 'gesproken door de profeten'?

God heeft al in het oude Verbond mannen en vrouwen vervuld met de Geest, zodat zij hun stem verhieven voor God, in zijn Naam spraken en het volk voorbereiden op de komst van de Messias.
 
In het oude Verbond zocht God mannen en vrouwen uit die bereid waren zich door Hem te laten maken tot troosters, leiders en vermaners voor zijn volk.
Het was de Geest van God die door de mond van Jesaja, Jeremia, Ezechiël en andere profeten sprak.
Johannes de Doper, de laatste van die profeten, voorspelde niet alleen de komst van de Messias.
Hij heeft Hem zelf ontmoet en Hem aangekondigd als de bevrijder uit de macht van de zonde.