196. Wat verdienen wij door de goede werken die wij in staat van genade doen?

Door de goede werken die wij in staat van genade doen, verdienen wij:

ten 1ste vermeerdering van de heiligmakende genade en van de hemelse glorie; 

ten 2de dadelijke genaden om christelijk te leven;

ten 3de vergiffenis van onze dagelijkse zonden;

ten 4de voldoening voor onze tijdelijke straffen.