133. Wanneer heeft Jezus-Christus aan de heilige Kerk de macht gegeven om alle zonden te vergeven?

Jezus Christus heeft aan de heilige Kerk de macht gegeven om alle zonden te vergeven, wanneer Hij na zijn verrijzenis tot zijn Apostelen zei de: «Ontvangt de heilige Geest. Wier zonden gij zult vergeven, hun zijn ze vergeven; en wier zonden gij zult wederhouden, hun zijn ze wederhouden. »