Heilige JOSEPH van Cupertino*

 
Sterfdag: 1663;
- heilig verklaard 1767;
Graf: te Osimo (bij Ancona) in de kapel van de Onbevlekte Ontvangenis.
 
Hij is bekend om zijn buitengewone mystieke genade gaven; geboren in 1603 uit arme ouders (vader was timmerman), trad hij na vele hindernissen in de orde van de H.Franciscus; aanvankelijk lekenbroeder, later priester. Zijn bloeiende liefde tot GOD openbaarde zich in wonderlijke extasen.
Buitengewoon streng hield hij aan de gehoorzaamheid en armoede vast.
"Zoals hij met zijn reukorgaan de zonde van onkuisheid waarnam, zo verspreidde hijzelf tot bewijs van zijn reinheid des harten lieflijke geur”.
Lijden en vervolging bleven hem niet bespaard; om zijn opvallende mystieke bevoorrechting werd hij voor de kerkelijke rechtbank van de Inquisitie gedaagd en naar een afgelegen klooster verplaatst, om hem aan de ogen van het volk te onttrekken.
Toepassing: De heilige had van zijn eigen kerkelijke oversten zwaar te lijden te verduren.
Bitter is het, als wij bij eigen geloofsbroeders geen steun vinden, en door dezen worden miskend en veroordeeld. Maar ook dat wordt door God toegelaten en kan tot loutering en vervolmaking van de ziel dienen, zoals wij het bij deze heilige zien.