Naam van MARIA*

 
Het feest van de heiligste naam van Maria.
Paus Innocentius XI heeft na de heerlijke overwinning op de turken, die onder de bijstand van de allerzaligste Maagd Maria voor de muren van de stad Wenen (1683) werd bevochten, dit feest ingesteld.
Het feest heeft een drievoudige betekenis.
Het stelt ons weer een van de dierbaarste namen in het licht, het is een echt familiefeest van de Kerk en eindelijk is het een votief feest.
De naam is in de Liturgie en de heilige Schrift van meer betekenis dan thans in de wereld.
Het is de uitdrukking van het wezen, van de persoonlijkheid.
En juist de personen die in de Verlossingsgeschiedenis op de voorgrond treden, hebben namen, door GOD gegeven, vol betekenis.
Zo kunnen wij wel aannemen, dat de naam MARIA aan de Moeder van Jezus niet toevallig, maar door Gods bestel werd gegeven.
De naam MARIA is voor ons Christenen, een sacramentale, te allen tijde met de hoogste innigheid genoemd en geëerd.
Niet verwonderlijk is dat Kerkleraren en geleerden deze naam trachten te verklaren en met lofprijzing te verheffen. In de Liturgie wordt de naam van Maria op verscheidene wijze verklaard: als "lieflijke”, als "meesteres” (Petrus Chrysologos in de derde Nocturne) als "Sterre der Zee”.
Deze laatste betekenis heeft de grootste verbreiding gevonden.
Dit feest is ook het familiefeest van de grote Godsfamilie.
Maria als Moeder van GOD (Theotokos) is ook Moeder van de Christenheid.
Wij vieren ook een dankfeest.
Vandaag is de stad Wenen gelukkig en op bijna wonderbare wijze van de Turken bevrijd.
Paus Innocentius XI heeft het feest van deze daag uit dankbaarheid voor de aan de voorspraak van Maria toegeschreven overwinning van het Kruis op de halve maan ingesteld.