Heilige Protus & Hyacinthus*

 
Heilige Protus & Hyacinthus, Martelaren.
Deze heilige gebroeders waren kamerdienaren van de heilige maagd EUGENIA ( in het Romeins Martyrologium op 25 dec. als martelares) en werden tegelijk als hun meesteres door bisschop Helenus gedoopt.
Zij legden zich ijverig toe op de studie van de Heilige Schrift en leefden enige tijd bij de kluizenaars van Egypte., uitmuntend door hun buitengewone nederigheid en heiligheid van leven.
Later vergezelden zij Eugenia naar Rome en werden onder keizer Gallienus(260-268) om hun Christelijke belijdenis gevangen genomen.
Omdat zij op geen enkele wijze te bewegen waren hun geloof te verloochenen en de afgoden te aanbidden, werden zij na een gruwelijke geseling op 11 september onthoofd.
De verering van beiden heiligen gaat terug tot de oude Kerk van Rome.
Hun graf was in het cemiterium (kerkhof of begraafplaats) van de Basilica; het gebeente van de heilige Hyacinthus werd in 1845 daar gevonden en rust thans in de kapel van de Propaganda.