Heilige GORGONIUS*

 
Heilige GORGONIUS, martelaar.
Geboren in Nicomedië, was kamerheer bij Keizer Diocletianus.
Met behulp van zijn ambtgenoot Dorotheüs bekeerde hij de overige kamerdienaren tot het christelijk geloof.
Toen beiden eens zagen hoe een martelaar in tegenwoordigheid van keizer Diocletianus gruwzaam werd gefolterd, werden zij door dit voorbeeld zelf geestdriftig voor het martelaarschap gestemd.
Zij spraken vrijmoedig tot Diocletianus: "Keizer, waarom bestraft u martelaren alleen, daar wij toch beiden hetzelfde geloof belijden, waarover gij zulk een oordeel velt. Wij zijn bereid dezelfde straf te onder gaan” Onmiddellijk liet de keizer hen boeien en geselen, zodat de huid van het gehele lichaam viel; dan beval hij hun wonden met zout en azijn te wassen en hen dan op een gloeiende rooster binden.
Tenslotte werden zij na ander folteringen opgehangen in 303.