Ite ad Joseph – Gaat tot Joseph

 
Medegelovigen,
Van de Heilige Jozef is maar weinig bekend en er zijn weinig woorden over hem geschreven.
St. Jozef was een man van geen woorden maar daden.
Een man die helemaal in zwijgen gehuld is.
Zijn leven was getekend door leed en blijdschap, smart en vreugde.
Hieruit kunnen wij afleiden dat geluk nooit ver afstaat van het kruis.
Wanneer duisternis en ellende je overvallen, kan dit ook even snel weer omslaan in helderheid en vrede.
" Ite ad Joseph – Gaat tot Joseph "
Hij wordt vaak afgebeeld met een staf in de hand, hij is bereid om vol vertrouwen op weg te gaan om Gods wil te vervullen.
Als de engel hem zegt: "Jozef, wees niet bang Maria tot uw vrouw te nemen, want het Kind in haar schoot is van de Heilige Geest”.
Dan zwijgt Jozef zwijgt en doet wat hem bevolen wordt, hij vraagt niet waarom, hij spreekt niet tegen. Later verschijnt de engel nog twee maal aan hem: "neem het Kind en Zijn moeder en trek weg en vlucht”, wederom zwijgt de zorgzame St.Jozef, pakt zijn staf en gaat op weg.
Een groot Godsvertrouwen heeft hem zijn eigen twijfels en onzekerheden laten overwinnen.
Hij geloofde dat God het goed met hem en met hen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd voorhad en bleef doorgaan in zwijgende dienstbaarheid.
Beste mensen, we leven in een tijd waarin de grootste schreeuwers de meeste aandacht krijgen.
We lijken in een wereld te leven waarin geen zwijgers voorkomen, geen mensen die hulp nodig hebben.
Iedereen redt zichzelf!
 


Oh, arme stille St.Jozef, arme zwijgende mensen, ook arme God, want in deze wereld vol van uiterlijke schijn is er voor God bij velen geen plaats.
Maar juist door te geloven en onszelf los te laten in vertrouwen op God worden wij bevrijd van alle knellende verwachtingen en kunnen wij ons ontplooien tot mensen naar Gods beeld.
Ja, dat was de Heilige Jozef!
Hij is de grote stille heilige die zijn plicht deed.
Wie van ons zou niet willen zijn en worden als de Heilige Jozef?
Hij heeft overtuigd en consequent de taken op zich genomen als bruidegom en vader.
Ook ons leven met Christus zal, net als in het leven van de Heilige Jozef, gekenmerkt worden leed en blijdschap, smart en vreugde, kruis en geluk, duisternis en helderheid, angst en vrede.
Soms zwijgt God, soms verdwijnt Hij en worden wij achtervolgt door angst.
Maar laten wij net als St. Jozef, sterk zijn, nooit opgeven om Christus te volgen en in Zijn nabijheid te blijven, Hem te blijven zoeken en er steeds voor Hem te zijn.
Laten wij God steeds blijven zoeken en altijd voor Hem beschikbaar te zijn.
Wanneer wij ons zo in oprechte dienstbaarheid en een groot verantwoordelijkheidsbesef voor onze roeping helemaal openstellen voor God, dan treedt Hij bij ons binnen en ontvangen wij waarachtige vreugde en vrede.
" Ite ad Joseph " : gaat tot Joseph, hij zal voor ons zorgen!
Amen.

Hans Smits