Gebed vr het eten

 
Heer, zegen ons en ook deze spijzen, die uwe milde hand ons geeft.
Door Christus onze Heer. Amen.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Onze Vader,...
Wees gegroet, Maria,...