Regina Caeli

(in de paastijd)
 
Koningin des hemels, verheug u, alleluia;
Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia,
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluia.
Bid God voor ons, alleluia
Verblijd en verheug u, Maagd Maria, alleluia;
Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
 
LATEN WIJ BIDDEN
God, die U gewaardigd hebt door de verrijzenis van uw zoon, onze Heer Jezus-Christus, de wereld te verblijden: geef, smeken wij U, dat wij door zijn Moeder, de Maagd Maria, de vreugde van het eeuwige leven verwerven.
Door dezelfde Christus onze Heer.
Amen.