Geboorte van Maria*

 
Terwijl de Kerk anders de geboorte dag voor de Hemel, de sterfdag gedenkt, viert zij slechts van twee Heiligen de aardse geboortedag: van de allerzaligste Maagd en van Johannes de Doper.
Johannes werd voor de geboorte van de erfzonde bevrijd, MARIA echter was van het ogenblik van de Ontvangenis af vrij van de erfzonde; zij was van haar geboorte af de heiligste van alle schepselen.
Het feest wordt vanaf de achtste eeuw in de Kerk gevierd: het is voor alles een verlossingsfeest, een soort komst van CHRISTUS en staat in de rij van Maria Boodschap en de geboorte van St.JAN.
Het feest ligt ons ook na aan het hart.
Wij vieren als grote Gods familie zo gaarne familiefeesten; vandaag is het de geboortefeest, de verjaardag van Moeder!
Maria is als moeder van CHRISTUS ook ons aller moeder, omdat de HEER ons tot zijn broeders heeft gemaakt.