De Feria* 03 september

 
 
 
 
 
We vieren dus de MIS van de vorige Zondag.
Ook mag uit de gedachten kring van die Zondag genomen worden de Mystiek van de maand September: In het leven van de Kerk: de eerste Herfstmaand.
Nu begint in de Liturgie de wending van de laatste fase van het Kerkelijk Jaar, die de verwachting van de wederkomst van Christus tot inhoud heeft.
Deze ommekeer begint met de 15de Zondag na Pinksteren.
In deze geest vieren wij de twee feesten: Kruisverheffing en de Aartsengel Michaël.
Op het eerste zien wij het teken van de Mensenzoon aan de Hemel verschijnen, en Michaël echter bereidt zich voor op de beslissende strijd met de erfvijand van het menselijk geslacht.
- Maar nog een andere symboliek kenmerkt deze maand: In de natuur begint de herfst; de avonden worden zichtbaar langer, de dagen korter; nacht en koude beginnen de strijd tegen licht en warmte.
Dat is beeld van de strijd in het Rijk van de Bovennatuurlijk Orde van God.
Dat drukt een zeker stempel op September.
Daarom legt de Kerk ons vier boeken van helden voor, boeken van inwendige strijd en overwinning:
Job, Tobias, Judith en Esther.
Twee mannen en twee vrouwen.
Job, de held van Geduld,
Tobias van de held van de barmhartige Naastenliefde,
Judith en Esther zijn heldinnen op een andere manier.
Zij hebben door een grote daad, waardoor zij hun leven in gevaar stelden, hun volk gered.
Alle vier, hoe verschillend als ze zijn storten ons de heldengeest in, die het Christendom van ons vraagt. De lezing van deze vier boeken zal ons veel stichting en lering brengen.
Dus heldengeest en parousia verwachting zijn de kenmerken van deze maand.