Heilige Stephanus*

 
H.Stephanus, Koning: sterfdag 15 augustus 1038, heilig verklaard 1083.
Zijn feest stelde Innocentius IX op de dag van vandaag vast, ter herinnering aan de overwinning van de Christenen op de Turken bij Boedapest. (1686)
Zoals er een bijzonder algemeen priesterschap bestaat, zo bestaat er ook een bijzonder algemeen koningschap in de Kerk.
Christus is priester en koning en aan deze twee ambten laat Hij zijn gehele Mystieke Lichaam aan deelnemen.
Door het Sacrament van de DOOP, wordt de gelovige tot de adelstand van de Bovennatuurlijke Orde van GOD verheven.
Dat is een ongelooflijke verheffing en hoge status, waarnaar we dan ook moet leven.
Noblesse Oblige!
Adel Verplicht!