Heilige Egidius*

 
Heilige EGIDIUS (abt): van zijn jeugd af ging hij op in de studie van de heilig Schrift .
Na de dood van zijn ouders verdeelde hij zijn vermogen onder de armen en genas een zieke bedelaar, toen hij hem zijn bovenkleed gaf.
Hij leefde geruime tijd als kluizenaar, voedde zich met kruiden en de melk van een hinde, die op bepaalde uren naar hem toekwam.
Deze hinde werd, toen zij eens door de jachthonden van de koning van Gallië werd achtervolgd en in een spelonk van de Heilige vluchtte, de aanleiding, dat op die plaats een klooster werd gesticht ter ere van de H.Petrus en Paulus.
 
Les: Voor alles moeten wij ons levensdoel voor ogen houden.
Wij zijn niet op aarde om een aangenaam leven te hebben.
Het leven is een doorgangsweg naar het eeuwig doel.
De tijd is de weg naar de eeuwigheid.
Deze weg kan op verschillende wijzen aangelegd zijn.
Dat ligt geheel in Gods Voorzienigheid