Gebed voor de slachtoffers en nabestaanden van de vliegramp.

Goede God, wij willen vandaag, op deze dag van nationale rouw, heel bijzonder bidden voor alle slachtoffers van de vliegramp.
Neem hen op in het Hemels Vaderhuis, in uw eeuwige vrede en liefde.
Schenk kracht en troost aan hen die achterblijven.
Hun leven, getekend door intens verdriet en pijn, getekend door de diepe wonden die voor altijd voelbaar zullen blijven.
Dat vragen wij U, op voorspraak van Maria, de Troosteres van de Bedroefden, door Christus, onze Heer. Amen.
 
redactie www.hetkatholiekegeloof.nl