Een ontelbare menigte

 
Broeders en zusters in Christus,
Vandaag viert de Kerk het Hoogfeest van Allerheiligen.
We lezen in de brief van St. Paulus aan de christenen van Kolosse: "Zint op het hemelse, niet op het aardse”.
De heiligen hebben deze woorden ter harte genomen, zij hebben hun geluk, heil en zekerheid niet gezocht in aardse dingen.
Niet in bezit, eer of aanzien, niet in geleerdheid of genegenheid.
Let wel, dit betekent zeer zeker niet dat zij zich niet om aardse dingen en hun medemens bekommerde, integendeel, zij waren vaak zorgzame mensen, ijverig en attent, bewust van hun verantwoordelijkheden en begaan met eenieder.
Maar zij beminden God in Jezus Christus boven alles.
Hij was hun houvast, hun geloof in Hem bleven ze trouw ook al werden ze martelaar en gaven er hun leven voor.
Hun geluk en toekomst was de hemel!
Voor velen waren deze heiligen een weg naar dat ware geluk, een toekomst niet vaag en donker, maar licht en zeker, een toekomst bij God.
Aan deze heiligen mogen we allen een voorbeeld nemen, dat zij ons de ogen mogen open, zodat wij ons niet blindstaren op wat de wereld biedt of wat wij aan aardse genoegens en zekerheden kunnen bemachtigen.


Niet dat het verboden is om te genieten van wat God ons schenkt, maar we moeten heel goed blijven beseffen dat dit alles maar tijdelijk is.
Met vreugde in het hart mogen wij uitzien naar onze uiteindelijk bestemming, daar waar zij reeds zijn die wij met Allerheiligen gedenken.
Allen die voor Gods aanschijn staan in de hemel.
Dat kunnen engelen, heiligen die door de Kerk heilig zijn verklaard, maar ook alle anderen, zoals mensen die ons dierbaar waren en ons door de dood heen zijn voorgegaan.
Juist daarom, beste mensen, is het zo belangrijk dat Allerheiligen en Allerzielen op elkaar volgen.
Zo horen bij elkaar, zoals Johannes ons blik in de hemel gunt.
Hij schrijft over die ontelbare menigte en het zien van God op de troon, het Lam en de oudsten, de heiligen, de martelaren, die hun gewaad hebben witgewassen in het bloed van het Lam.
Het zijn die mensen die tijdens hun leven niet op de voorgrond wilden staan, maar deden wat ze moesten doen, zonder eer na te streven, gewoon en eenvoudig.
Niet tijdens hun leven, maar erna hebben zij de beloning ontvangen voor hun leven zoals zij die geleefd hebben.
Het zet ons aan om verder te zoeken tussen die enorme menigte en speuren naar onze eigen dierbaren.
Een enorme menigte van mensen die de acht zaligheden, zoals Jezus ons die in het evangelie van vandaag geeft: "Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.”
Hun loon is eeuwig!
Is dat, beste medegelovigen, niet de grootste wens van ons allen?
Om, als eens ons aardse leven ten einde is, verlost van alle aardse lasten, over te gaan naar dat eeuwige geluk hetgeen God voor ons bereid heeft.
Dat wij ons dan ook zalig mogen noemen.
Dat wij ons mogen voegen in de grote menigte die niemand tellen kan.
Wij zijn allen geroepen om voor de troon van God en voor het Lam te staan.
En dat zullen wij elke dag weer opnieuw moeten tonen, dwars door verdriet, lijden en tegenslagen heen.
We zullen het moeten overwinnen, hoe zwaar ook, want dan zal ons loon groot zijn in de hemel.
Amen.
 
Hans Smits