HET FEEST VAN MARIA GEBOORTE

 
Broeders en zusters in Christus,
In de Rooms Katholieke Kerk neemt Maria een bijzondere plaats in.
In het evangelie van vandaag heeft zij geen actieve, maar wel een bijzondere rol.
Een rol waarin God en de H. Geest haar leiden en begeleiden.
Omdat God haar gekozen had om moeder van Zijn Zoon te worden, werd Maria in de schoot van Anna, zonder erfzonde ontvangen en vanaf haar geboorte was zij totaal op God gericht.
Maria zal overschaduwd worden door de H. Geest.
Uit haar zou de man van vrede geboren worden, de Zoon van de Allerhoogste, God – met - ons.
Toen Maria haar ja-woord gaf op de vraag van de engel, zal zij zeer zeker niet geweten hebben wat haar te wachten stond.
Zij wist niet wat haar overkwam, want zij schrok van de woorden van de engel.
Zij liet alles over aan God, Hij zou haar bijstaan.
Met haar ja-woord is Gods verlossingsplan om de mensen te redden begonnen.
De geboorte van Maria is een feest en dat mogen wij in dankbaarheid vieren.
Zij is degene bij wie wij als gelovigen ons thuis voelen, haar medewerking stelt haar tot voorbeeld en moederlijke zorg geeft ons vertrouwen.
Naar de verschillende plaatsen waar zij verschenen is of waar zij heel bijzonder wordt vereert, gaan miljoenen heen om er iets te proeven van dat hemelse moederschap, om kracht en sterkte te vragen.
Zo kunnen wij ook in het leven van alle dag haar navolgen als de dienstmaagd des Heren.


En wij, beste mensen, hebben haar hulp heel hard nodig, zeker in een tijd waarin gelovig zijn steeds meer onder druk komt te staan.
"Weest niet bevreesd”, zei de engel tot Maria.
Laten wij Maria als voorbeeld nemen.
Heel bijzonder als ons leven getekend wordt door tegenslagen en verdriet, dan mogen wij gaan tot Maria, die haar weg is gegaan met haar Zoon naar Golgota.
Wanneer zij het dode lichaam van Jezus in haar armen neemt, blijft zij trouw aan haar ja-woord.
Maar zij is ook een voorbeeld wanneer vreugde ons deel mag zijn en wij anderen mogen troosten en bijstaan.
Dan mogen wij gaan tot Maria die zich bevindt onder de apostelen, wachtend op de Helper, de H. Geest, vlak voor Pinksteren.
Laten wij met vreugde deze grote dag vieren, want uit Maria is opgegaan de Zon der gerechtigheid, Christus onze God.
Laten wij altijd haar voorspraak inroepen bij goede en slechte dagen, want zij is ons leven, onze vreugde en onze hoop, zoals wij dit vroeger, op zondag, na elke H.Mis zongen:
 
Salve, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
ad te clamamus exsules filii Evae, ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij, zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.
Amen.
 
Hans Smits