524. Wat betekent: ‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven’?

De barmhartige vergeving – die welke we anderen schenken en die welke we zelf zoeken – is ondeelbaar.
Wanneer wij zelf niet barmhartig zijn en elkaar vergeven, zal de barmhartigheid van God ons hart niet bereiken. 
 
Veel mensen moeten een leven lang leren omgaan met het feit dat ze niet kunnen vergeven.
De diepe blokkade van de onverzoendheid wordt uiteindelijk alleen opgeheven met de blik op God, die ons aangenomen heeft ‘toen wij nog zondaars waren’ (Rom. 5, 8).
Omdat we een barmhartige Vader hebben, zijn vergeving en verzoend leven mogelijk.