510. Is het mogelijk altijd te bidden?

Bidden is altijd mogelijk.
Bidden is een levensnoodzaak.
Bidden en leven zijn niet van elkaar te scheiden. 
 
Je kunt God niet afschepen met een paar woorden ’s morgens of ’s avonds.
Ons leven moet tot gebed worden en onze gebeden moeten tot leven worden.
Elke christelijke levensgeschiedenis is ook een gebedsgeschiedenis, één enkele, lange poging tot steeds verder gaande vereniging met God.
Omdat in veel Christenen het verlangen leeft in hun hart steeds bij God te zijn, vallen ze terug op het zogenaamde ‘Jezusgebed’, dat met name in de kerken van het Oosten van oudsher gebruikelijk is.
De biddende probeert de eenvoudige gebedsformule (de bekendste vorm is: ‘Jezus, Zoon Gods, Heer, heb erbarmen met ons zondaren!’ ) zo in het verloop van zijn dag te integreren dat het tot een constant gebed wordt.