508. Wat moet je doen als je bij het bidden niets voelt of zelfs een weerzin tegen het gebed voelt?

Verstrooidheid bij het bidden, het gevoel van innerlijke leegte en uitdroging, ja zelfs de weerzin tegen het bidden zijn ervaringen die elke bidder weleens heeft.
Om dan trouw vol te houden is op zichzelf al een gebed. 
 
Zelfs de heilige Theresia van Lisieux voelde langere tijd niets van Gods liefde.
Kort voor haar dood werd ze ’s nachts bezocht door haar zuster Céline.
Ze zag dat Theresia de handen verstrengeld had.
‘Wat doe je? Probeer te slapen’, zei Céline.
‘Dat kan ik niet. Ik lijd te erg. Maar ik bid’, antwoordde Theresia.
‘En wat zeg je tegen Jezus?’
– ‘Ik zeg niets tegen Hem. Ik heb Hem lief.’