501. Wat is het mondelinge gebed?

Op de eerste plaats is bidden de verheffing van het hart naar God.
En toch heeft Jezus zelf het bidden met woorden geleerd.
Met het onzevader heeft hij ons het perfecte mondelinge gebed nagelaten als zijn testament van hoe wij moeten bidden. 
 
Bij het bidden moeten we niet alleen vrome gedachten hebben.
We moeten uitspreken wat ons hart bedrukt en als beklag, bede, lof en dank aan onze God presenteren.
Vaak zijn het de grote mondelinge gebeden – de psalmen en hymnen van de Heilige Schrift, het "Onze Vader", het "Wees Gegroet" – die ons op de ware inhoud van het gebed wijzen en leiden tot een vrijer innerlijk gebed.