497. Waarom helpt het om je bij het bidden tot de heiligen te richten?

Heiligen zijn door de Heilige Geest geestdriftig gemaakte mensen die het vuur van God in de kerk brandend houden.
Heiligen waren al tijdens hun aardse leven gloedvolle, aanstekelijke bidders.
In hun nabijheid is het makkelijker bidden.
We mogen heiligen weliswaar nooit aanbidden, maar we mogen ze wel in de hemel aanroepen en hun vragen voor ons een voorbede te doen aan de troon van God. 
 
Rondom belangrijke heiligen hebben zich bijzondere leerscholen van de spiritualiteit gevormd, die, als de kleuren van het spectrum, allemaal verwijzen naar het zuivere licht van God.
Allen gaan ze uit van een oerelement van het geloof, om door steeds weer een andere poort naar het midden van het geloof en de overgave aan God te leiden.
Zo gaat de franciscaanse spiritualiteit uit van de armoede in de geest, de benedictijner van de lof van God en de ignatiaanse van de beslissing en de roeping.
Een spiritualiteit waartoe je je naar gelang van het persoonlijke karakter voelt aangetrokken, is ook een leerschool van het gebed.