495. Zijn we zeker dat onze gebeden aankomen?

Onze gebeden die we in naam van Jezus bidden, gaan daarheen waar ook de gebeden van Jezus gingen: naar het hart van de hemelse Vader. 
 
We kunnen daar net zo zeker van zijn als van ons vertrouwen in Jezus.
Jezus heeft namelijk voor ons de weg naar de hemel opnieuw geopend die door de zonde afgesloten was geraakt. Aangezien Jezus de weg naar God is, sluiten christenen hun gebeden af met de toevoeging ‘dat vragen wij u door onze Heer Jezus Christus’.