494. Hoe kan mijn dagelijkse leven een school voor het gebed zijn?

Elke gebeurtenis, elke ontmoeting kan tot een impuls voor een gebed worden.
Hoe dieper je namelijk in eenheid met God leeft, hoe beter we de wereld om ons heen kunnen begrijpen. 
 
Wie ’s ochtends al de eenheid met Jezus zoekt, kan de mensen zegenen die hij ontmoet, zelfs zijn tegenstanders en vijanden.
Hij werpt in de loop van de dag al zijn zorgen op de Heer.
Hij heeft meer vrede in zich en straalt die ook uit.
Hij velt zijn oordelen en beslissingen door zich af te vragen hoe Jezus nu zou handelen.
Hij overwint de angst door de nabijheid van God.
In vertwijfelde situaties is hij niet onstandvastig.
Hij draagt de vrede van de hemel in zich en brengt die daardoor naar de wereld.
Hij is vol van dank en vreugde voor het mooie, maar verdraagt ook het zware dat hij tegenkomt. Die oplettendheid voor God is mogelijk, zelfs bij het werk.