493. Wat zijn de kenmerken van een christelijk gebed?

Een christelijk gebed is een gebed in de gezindheid van het geloof, de hoop en de liefde.
Het is standvastig en geeft zich over aan de wil van God. 
 
Wie als christen bidt, treedt op dat moment buiten zichzelf en neemt een houding aan van gelovig vertrouwen in een God en Heer.
Tegelijk vestigt hij zijn hele hoop op God – dat Hij hem hoort, begrijpt, aanvaardt en voltooit.
De heilige Don Bosco zei ooit: ‘Om de wil van God te kennen, zijn drie zaken vereist: bidden, afwachten en advies inwinnen.’
Ten slotte is christelijk bidden altijd een uitdrukking van de liefde die van Christus’ liefde stamt en die goddelijke liefde zoekt.