492. Heeft mijn persoonlijke bidden iets te maken met het bidden van de Kerk?

In de liturgie van de Kerk, de getijden en de heilige Mis, worden gezamenlijk gebeden gesproken die uit de Heilige Schrift of uit de traditie van de Kerk stammen.
Ze verbinden het individu met de biddende gemeenschap van de Kerk. 
 
Christelijk bidden is geen privézaak, maar het is wel zeer persoonlijk.
Het persoonlijke gebed zuivert zich uit, verruimt zich en versterkt zich wanneer het regelmatig uitmond in het bidden van de hele kerk.
Het is een groot en fraai teken, wanneer overal op aarde gelovigen op hetzelfde moment verenigd zijn in dezelfde gebeden en daarmee één en dezelfde lof van God zingen.