491. Kun je uit de Bijbel leren bidden?

De Bijbel is als een bron voor het gebed.
Bidden met het woord van God betekent de woorden en gebeurtenissen van de Bijbel voor het eigen gebed gebruiken.
‘Wie de Schrift niet kent, kent Christus niet’ (Hieronymus) 
 
De Heilige Schrift, in het bijzonder de Psalmen en het Nieuwe Testament, zijn een waardevolle schat die de mooiste en sterkste gebeden van de joods-christelijke wereld bevatten.
Wanneer we die gebeden spreken, verbindt ons dat met miljoenen biddenden uit alle tijden en culturen, maar vooral met Christus zelf, die in al die gebeden aanwezig is.