488. Waarom moeten we God danken?

Alles wat we zijn en hebben, komt van God.
Paulus zegt: ‘Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is?’ (1 Kor. 4, 7).
God, de gever van het goede, dankbaar zijn, maakt gelukkig. 
 
Het grootste dankgebed is de 'Eucharistie' (Grieks dankzegging) van Jezus, waarin hij brood en wijn neemt om daarin de hele schepping van God in een andere gedaante te offeren.
Al het danken van Christenen is een instemmen met het grote dankgebed van Jezus.
Want ook wij worden door Jezus veranderd en verlost.
Zo kunnen we vanuit het diepst van ons hart dankbaar zijn en onze dankbaarheid op de meest uiteenlopende manieren aan God betonen.