482. Welke rol speelde het gebed bij de eerste Christenen?

De eerste Christenen waren intensieve bidders.
De oerkerk werd gedreven door de Heilige Geest, die over de discipelen was neergedaald en waaraan ze haar gehele uitstraling dankte: ‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed’ (Hand 2, 42).