481. Hoe bidden we de rozenkrans?

Kruisteken: In de naam van de Vader...
Credo (Geloofsbelijdenis): Ik geloof in God ...
Het Onzevader
Drie Weesgegroeten
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Ik groet U, dochter van God de Vader.
Ik groet U, Moeder van God de Zoon.
Wees gegroet ...
Ik groet U, Bruid van God de Heilige Geest.
Wees gegroet ...
Eer aan de Vader ...
Onze Vader ...
Wees gegroet ... (tientje van de rozenkrans)
Eer aan de Vader ...

5 x een tientje van de rozenkrans:
maandag: Blijde geheimen
dinsdag: Droevige geheimen
woensdag: Glorievolle geheimen
donderdag: Geheimen van het Licht
vrijdag: Droevige geheimen
zaterdag: Blijde geheimen
zondag: Glorievolle geheimen

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,
spaar ons Heer
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,
verhoor ons Heer
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,
ontferm U over ons

De blijde geheimen:
1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
3. Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem
4. Jezus wordt in de tempel opgedragen
5. Jezus wordt in de tempel wedergevonden

De droevige geheimen:
1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
2. Jezus wordt gegeseld
3. Jezus wordt met doornen gekroond
4. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië
5. Jezus sterft aan het kruis

De glorievolle geheimen:
1. Jezus verrijst uit de doden
2. Jezus stijgt op ten hemel
3. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen
4. Maria wordt in de hemel opgenomen
5. Maria wordt in de hemel gekroond

De geheimen van het Licht:
1. Jezus’ doop in de Jordaan
2. Jezus' openbaring op de bruiloft van Kana
3. Jezus verkondigt het Rijk van God en roept op tot bekering
4. Jezus' wonderbaarlijke gedaanteverandering op de berg Tabor
5. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.