480. Hoe luidt het weesgegroet (Ave Maria)?

Wees gegroet, Maria,
vol van genade,
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en Gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons, zondaars,
Nu en in het uur van onze dood. Amen

Latijn:
Ave Maria, gratia plena.
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.