477. Wat betekent het om van Jezus’ bidden te leren?

Van Jezus’ bidden leren betekent meedoen aan Zijn grenzeloze vertrouwen, instemmen met Zijn gebed en door Hem stap voor stap naar de Vader geleid worden. 
 
De discipelen die in gemeenschap met Jezus leefden, leerden bidden door te luisteren en door navolging van Jezus, wiens leven één groot gebed was.
Net als Hij moesten ze waken, strijden om een zuiver hart, alles geven voor de komst van het Koninkrijk van God, hun vijanden vergeven, dapper op God vertrouwen en liefde voor Hem voor alles stellen.
Met dit voorbeeld van overgave nodigde Jezus zijn discipelen uit God de Almachtige aan te spreken met ‘Abba, lieve Vader’.
Wanneer we in de geest van Jezus bidden, vooral wanneer we het "Onze Vader" bidden, treden we in zijn voetsporen en kunnen we er zeker van zijn dat we feilloos in het hart van de Vader aankomen.