471. Waarom is Abraham een voorbeeld bij het bidden?

Abraham luisterde naar God. Hij was bereid te gaan waar God hem zond en te doen wat God van hem vroeg.
Door het luisteren en de bereidheid te gaan waar hij werd gezonden, is hij een voorbeeld bij ons bidden.
 
Er zijn ons niet veel gebeden overgeleverd van Abraham.
Waar hij echter ook kwam, bouwde hij altaren, plaatsen voor gebed, voor zijn God.
Zo had hij op de weg van zijn leven een groot aantal verschillende ervaringen met God, ook ervaringen die hem op de proef stelden en onzeker maakten.
Toen Abraham zag dat God de zondige stad Sodom wilde vernietigen, stond hij voor die stad in.
Hij worstelde zelfs halsstarrig met God.
Zijn instaan voor Sodom is het eerste grote smeekgebed in de geschiedenis van het Volk Gods.