467. Waarom verlangt Jezus van ons ‘armoede van het hart’?

‘Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden’ (2 Kor. 8, 9). 
 
Ook jongeren voelen innerlijke leegte.
Maar zo armoedig zijn, is niet alleen slecht.
Ik moet alleen Hem met mijn hele hart zoeken die mijn leegte zal vullen en die uit mijn armoede rijkdom kan maken.
Daarom zegt Jezus: ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel’ (Mt. 5, 3).