466. Wat is afgunst en hoe kun je die bij jezelf bestrijden?

Afgunst is jaloezie en ergernis bij het zien van het welbevinden van anderen en de wens tot oneerlijke toe-eigening van datgene wat anderen hebben.
Wie een ander iets slechts toewenst, begaat een zware zonde.
Afgunst wordt minder sterk wanneer men probeert zich meer en meer te verheugen over de prestaties en de vermogens van anderen, wanneer men ook op Gods welwillende voorzienigheid durft te vertrouwen en het hart richt naar de ware rijkdom.
Die bestaat eruit dat wij door de Heilige Geest ook nu al deelhebben aan God.