465. Hoe moet een Christen zich opstellen met betrekking tot het eigendom van een ander?

Een Christen moet leren zinvolle wensen te onderscheiden van onverstandige en onterechte, en zich een respectvolle houding aanmeten ten opzichte van het eigendom van anderen. 
 
Uit begeerte ontstaan hebzucht, diefstal, roof en bedrog, geweld en onrecht, afgunst en mateloos verlangen naar de toe-eigening van het eigendom van anderen.