463. Hoe bereik je de ‘zuiverheid van hart’?

De zuiverheid van hart die voor de liefde noodzakelijk is, verkrijg je in de eerste plaats door verbondenheid met God in het gebed.
Waar Gods genade ons raakt, daar ontstaat ook een weg naar zuivere, ongedeelde menselijke liefde. Een kuis mens kan met oprecht en onverdeeld hart liefhebben. 
 
Wanneer we ons oprecht tot God wenden, verandert Hij ons hart.
Hij geeft ons de kracht aan zijn wil te voldoen en onreine gedachten, fantasieën en wensen af te wijzen.