459. Welke ethische verantwoordelijkheid hebben we in communicatiemiddelen?

Mensen die media produceren hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte van mensen die die media consumeren.
Verstrekte informatie moet voor alles waarheidsgetrouw zijn.
Zowel bij het onderzoek naar de werkelijke feiten als bij de publicatie daarvan moeten de rechten en de waardigheid van de mens worden gerespecteerd. 
 
De sociale communicatiemedia moeten bijdragen aan de opbouw van een rechtvaardige, vrije en solidaire wereld.
Media worden niet zelden gebruikt als wapen in de ideologische strijd, of er wordt omwille van de reikwijdte afgezien van elke ethische sturing van de inhoud en ze worden gebruikt als middel om mensen te verleiden en afhankelijk te maken.