458. Hoe geheim is het biechtgeheim?

Het biechtgeheim is heilig.
Het mag om geen enkele reden, al is die nog zo zwaar, worden geschonden. 
 
Zelfs de zwaarste misdaad mag een priester niet aangeven.
Hij heeft enkel de mogelijkheid de absolutie te weigeren wanneer de biechtende zichzelf niet aangeeft bij de politie.
Zelfs kleinigheidjes uit de biecht van een kind mag de priester niet prijsgeven, zelfs niet onder foltering.